İncelenen Ürün: Ürünler > Harç Katkıları > BINDER 5® Rheomix 125

BINDER 5® Rheomix 125

BINDER 5, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve şaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.6131-i

Kullanım Yerleri

■   İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,

■   Harç, sıva ve şaplarda,

■   Tamirat amaçlı hazırlanan harçlarda aderans katkısı olarak kullanılır. Sıva Harçlarında Betonarme siloların, su depolarının, havuzlann, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalannda aderans ve su geçirimsizliği artıncı katkı olarak kullanılır.

Şaplarda P.C.C. (Polymer Cement Concrete) Astar

Eski beton üzerine yeni beton veya şap uygulamalarında, soğuk derz oluşumunu engellemek ve aderansı artırmak için kullanılır.

Şaplarda

2 cm kalınlığındaki şaplarda bile yüksek aderans ve çatlamayan yüzeylerin elde edilmesinde; endüstriyel zeminlerde tozumaya, çatlamaya karşı ve su geçirimsizliğin artırılmasında MELMENT L 10/33 ile birlikte kullanılır.

Kaplama Harçlarında

Dış mekanlarda doğal taş, tuğla, karo plakaların döşenmesi için hazırlanan harçlann donma - çözünme döngüsünden etkilenmemesi için katkı olarak kullanılır.

Serpme Sıva Hazırlanmasında

Düzgün yüzey bitişli beton veya gazbeton yüzeylere, swa ve seramik uygulamalarından önce, serpme sıva içinde aderansı artırmak amacı ile kullanılır. 

Avantajları

■   Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.

■   Mükemmel aderans ve geçirimsizlik sağlar.

■   Su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı artırır.

■   Donma - çözünme döngüsüne dayanıklılığı artınr.

■   Eğilmedeki çekme dayanımını artırarak geniş alanlarda gerilmeleri azaltır.

■   Azalan büzülme ile çatlaksız sertleşme sağlar.

■   Sabunlaşmaya karşı direnç sağlar, torozyona sebep olan katkılan içermez.

Sarfiyat

1 m3 sıva harcı yapımında   : 5 kg

1 m2 sap PCC astar yapımında   : 0,35 kg

1 m3 sap yapımında   : 4 kg

1 m3 endüstriyel sapların yapımında : 3 kg Blnder 5

6 kg Melment L10/33 ile beraber 1   m3 serpme harcı yapımında

10 kg kullanılması önerilir.

Sarfiyat miktarları teoriktir. Toz ürün sarfiyatlarını gösterir.

Not: Binder 5`in performansı, başka sınıftaki katkılariar karıştırıldığı takdirde düşebilir. Ayrıntılı bilgi için BASF Yapı Kimyasallan A.Ş. teknik sen/isine danışınız.

Ambalaj

10 kg`lık ve 30 kg`lık bidon Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açlimış ambalajlann kapaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılır.