İncelenen Ürün: Ürünler > Onarım Ve Güçlendirme > CONCRESIVE® 1406

CONCRESIVE® 1406

CONCRESIVE 1406, epoksi esaslı, İki bileşenli, tamir, ankraj ve montaj harcıdır.

Bayındırlık Poz No: 04.613/8-e

Kullanım Yerleri

■   Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde,

■   Geniş çatlaklann onarımında ve İzolasyonunda,

■   Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik yapı elemanlarına montajında ve yapıştırmasında,

■   Çatlak enjeksiyonunda dış yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakerierinln sabitlenmesinde,

■   Köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem sönümleyicllerin sabitlenmesinde,

■   Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Avantajları

■   Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan uygulamalannda sarkma yapmaz.

■   Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar.

■   Mekanik dayanımlannı çabuk kazanır.

■   Kimyasallara dayanıklıdır.

■   Su ve gaz geçirimsizdir.

■   Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir.

■   Nemli yüzeylere aderans sağlar.

■   Solvent İçermez.

Sarfiyat

1 mm kalınlık İçin yaklaşık 1,70 kg/m2

Ambalaj

5 kg set

Bileşen A : 3,75 kg teneke kutu Bileşen B : 1,25 kg teneke kutu

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullannda saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.