İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > GLENIUM® 27

GLENIUM® 27

GLENIUM 27, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde,

■   Betonda mükemmel yayılma ve kıvam koruma etkisi sayesinde, uzun ve yüksek yapıların pompalı dökümlerinde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reodlnamik beton üretiminde,

■   Hazır beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılar (NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken - nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artırır.

■   Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına, karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.

■   Betonun kalıp içerisinde mükemmel yayılmasını sağlar.

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılardan (NSF veya MSF) farklı olarak, düşük su/çimento oranında priz geciktirmeden betonun kıvamını korur, şantiyede tekrar kıvam ayarlaması gerektirmez.

■   GLENIUM 27 klor içermez.

Dozaj

GLENIUM 27; 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro sillka-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 220 kg`lık varil 1000 kg`lik tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.