İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > GLENIUM® 51

GLENIUM® 51

GLENIUM 51, pollkarbokslllk eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi İçin geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı ve Sertleşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştancı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen, Reodlnamik beton üretiminde,

■   18 - 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde,

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   Hazır beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılar (NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken - nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artırır.

■   Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastlk beton elde edilir.

■   Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.

■   Kalıp sökme süresini minimuma indirir.

■   Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

■   Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.

■   Betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

■   Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.

■   Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır. Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

■   GLENIUM 51 klor içermez.

Dozaj

GLENIUM 51, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro sillka-uçucu kül-cüruf gibi) 0,7 - 0,9 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 220 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.