İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > GLENIUM® ACE 30

GLENIUM® ACE 30

GLENIUM ACE 30, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için geliştirilmiş, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalışan, yeni nesil süperakışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştıncı ve Sertleşmeyi Hızlandıncı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   18 - 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlarda kendiliğinden yerleşen, Glenium Stream ile birlikte Reodinamik beton üretiminde,

■   Ayrışmayan, akıcı kıvamlı Reoplastik prekast beton elemanlan üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Prefabrik beton sanayisinde, yapısal elemanların üretiminin, Reodinamik betonla (yayılma 65 - 70 cm) yaratılan sinerjiyle optlmize edilmesini sağlar.

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılar ( NSF veya MSF ) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artınr.

■   Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağın karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Düşük su/çimento oranına sahip Reoplastik beton üretimine olanak verir.

■   Prefabrik beton üretiminde, dökme, sıkışma, kürienme süresi ve sıcaklığını azaltarak gerekli enerjiyi minimuma indirir, maksimum ekonomi sağlar.

■   Kalıplı betonlarda mükemmel bitişli yüzey elde edilir.

■   GLENIUM ACE 30, klor içermez.

Dozaj

GLENIUM ACE 30`un Reodinamik beton üretmek için önerilen dozaj oranı, elekten geçen her 100 kg 0,1 mm bağlayıcı (çimento-mlkro silika-uçucu kül-cüruf gibi), ince agrega ve kırma kum için 0,5 -1,0 kg`dır. Reoplastik betonlarda 100 kg bağlayıcı için istenilen işleneblilrliğe ve bağlayıcı tipine bağlı olarak 0,8 -1,0 kg kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 220 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.