İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > GLENIUM® C 303

GLENIUM® C 303

GLENIUM C 303, politorboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesine, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi İçin geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASIM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Akışkanla ştırıcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde,

■   Yayılma ve kıvam koruma etkisi sayesinde, uzak ve yüksek yapıların pompalı beton dökümlerinde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlarda kolay yerleştime için reodinamik beton üretiminde,

■   Hazır beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılar (NSF veya MSF) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken - nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artırır.

■   Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reopiastlk beton elde edilir.

■   Betonun kalıp içerisinde mükemmel yayılmasını sağlar.

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılardan (NSF veya MSF) farklı olarak düşük su/çimento oranında priz geciktirmeden betonun kıvamını korur, şantiyede tekrar kıvam ayarlaması gerektirmez.

■   Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır. Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.

■   GLENIUM C 303 klor İçermez.

Dozaj

GLENIUM C 303; 100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro sillka-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 220 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.