İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > LUBRICON® 200

LUBRICON® 200

LUBRICON 200, lignin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek, işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/ akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı/ Akışkanlaştıncı Beton Katkısı

ASTM Tip A : Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağııiıklı her türlü betonun imalatında,

■   Geleneksel beton uygulamalannda,

■   Kütle ve silindirle sıkıştırılan beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre nihai dayanımlan artırır.

■   Yüksek sıcaklıklarda dahi kolay işlenebiliriik sağlar.

■   Döküm ve işleme süresi rahattır.

■   Priz süresini etkilemez.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bitişil yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.

■   Dökümü uzun süren beton elemanlarında oluşabilecek soğuk derzleri önler.

■   LUBRICON 200 klor içermez.

Dozaj

LUBRICON 200,100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro slllka-uçucu kül-cüruÇ 0,4 - 0,6 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıli ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyler ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi İçin BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açimış ambalajların Apakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.