İncelenen Ürün: Ürünler > Onarım Ve Güçlendirme > MASTERFLOVV® 401 Concresive 2401

MASTERFLOVV® 401 Concresive 2401

MASTERFLOVV 401, epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega İçeren yapısal tamir harcıdır.

Bayındırlık Poz No: 04.613/8-b

Kullanım Yerleri

■   Betonarme yapı elemanlannın onanmında,

■   Deniz yapılarının onarım ve bakımında,

■   Yer altında kalan sanat yapılannın onarımında ve korunmasında,

■   Vinç kiriş ve ayaklanndaki yüksek dayanım gerektiren montaj ve onarımlarda,

■   Yapılardaki düşey elemanlarda, tavanlarda ve kirişlerde bulunan geniş çatlakların onanmında,

■   Betonarme kolonların çelik takviye ile aralarında kalan boşluklann doldurulmasında kullanılır.

Teknik Özellikleri

Avantajları

■   Astarsız uygulanır.

■   Kimyasallara dayanıklıdır.

■   Yüksek basınç, eğilme ve çekme dayanımına sahiptir.

■   Aşınma ve darbe direnci yüksektir.

■   Tava ömrü ve kullanma süresi uzundur.

■   Solvent içermez.

Sarfiyat

1 mm kalınlık İçin yaklaşık 2,06 kg/m2

Ambalaj

10 kg set

Bileşen A   : 3,75 kg teneke kutu

Bileşen B   : 1,25 kg teneke kutu

Bileşen C   : 5,00 kg dikişli torba

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.