İncelenen Ürün: Ürünler > Epoksi Ve Poliüretan Esaslı Kaplamalar > MASTERTOP® TC 485 W (o,5mm)

MASTERTOP® TC 485 W (o,5mm)

MASTERTOP TC 485 W, epoksi esaslı, 2 komponentll, epoksi esaslı, solventsiz, renkli, düşük viskoziten, yüksek mekanik aşınma dayanımına sahip, su ile seyreltlleblllr, hijyenik, temizlenmesi kolay, su buharı geçirimli, uygulanması kolay boyadır. Aynı zamanda MASTERTOP 1700 su bazlı epoksi kaplama sistemlerinin son kat kaplaması olarak kullanılabilir. MASTERTOP TC 485 W, CONIDECK 2261 otopark kaplama sisteminin bir parçasıdır. Kullanım Yerleri

■   Tekstil fabrikalarında, ? Depolarda,

■   İmalat atölyelerinde,

■   Otoparklarda,

■   Tozumaz yüzey İstenen beton ya da flap zeminlerde,

■   Otellerde,

■   Endüstriyel mutfaklarda*,

■   Bira, şarap ve kuru üzüm tesislerinde*,

■   Meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde*,

■   Salça ve konserve endüstrisinde*,

■   Et ve balık endüstrisinde*,

■   Sadece duvarlarda kullanılır.

Avantajlan

■   Uygulaması kolaydır.

■   Nem toleranslıdır, ıslak beton yüzeylere uygulanabilir.

■   Ekonomiktir.

■   Kokusuzdur.

■   Mikrop oluşumuna İzin vermeyen yüzey yapısı vardır.

■   Hijyenik ortamlar yaratmak İçin kolay temizlenir.

■   Organik solvent İçermediğinden ve kokusuz olduğundangıda üretiminde kullanlabllir.

■   Uygulama kalınlığına bağlı olarak; alkalilere, seyreltlk asitlere, mineral yağlara, kaydırıcılara ve yakıtlara dayanıklıdır.

Sarfiyat

Yüzeyin emicillğlne, düzgünlüğüne bağlı olarak değişir. Az emici ve normal pürüzlü yüzeylerde kullanım amacına göre;

10 kg MASTERTOP TC 485 W iki kat olarak yaklaşık 25 m2 yüzey kaplar. Yüzey çok gözenekli İse sadece ilk kat için ağırlıkça %5-10 oranında su kanştırılması önerilir.