İncelenen Ürün: Ürünler > Onarım Ve Güçlendirme > MBT-MBRACE® LAMINATE

MBT-MBRACE® LAMINATE

MBRACE LAMINATE sistemi, betonarme, çelik ve ahşap elemanların eğilme dayanımlarını ve rijitliğini artırmak amacı ile kullanılan, ön üretlmll, karbon lifli poiimer şerit (laminant) malzemelerdir.

Kullanım Yerleri

■   Kirişlerin eğilme dayanımlarının artırılmasında,

■   Üzerine ağır yükler (makine, raf vb.) gelen döşemelerin eğilme dayanımlarının artırılmasında,

■   Fazla sehlm yapan kiriş ve döşemelerin rijitllklerlnln artırılmasında,

■   Üzerinde boşluklar açılan (tesisat kanalları, merdiven boşluğu vs.) döşemelerin kesit kayıplarının karşılanmasında,

■   Kullanım şekli ve servis yükleri değişen yapılarda, kiriş ve döşemelerin eğilme kapasitelerinin artırılmasında,

■   Betonarme döşemelere monte edilmiş makinelerin neden olduğu titreşimlerden doğan gerilmelerin karşılanmasında kullanılır.

Avantajları

■   MBRACE LAMINATE sistemi, çelik veya betonarme sargı (mantolama) gibi geleneksel güçlendirme yöntemlerine göre çok daha kolay ve hızlı uygulanabilir.

■   Çok hafif oldukları için yapıya ilave yük getirmezler.

■   Güçlendirme uygulamalarında yapının boşaltılmasına gerek duyulmaz, kısmi düzenlemelerie bina - endüstriyel tesis servis verirken güçlendirme işlemlerine devam edilir.

■   Döşemelerde ve kirişlerde, yüksek elastlsite modülleri sayesinde servis yükleri nedeniyle oluşan sehlmlerl azaltır.

■   Yük taşıma kapasitesi artışı sağlar. (Binanın kullanım amacının değişmesi sonucu oluşan yeni yüklemeler için)

■   Çok yüksek çekme dayanımlarına sahiptir. (Öngerilmeli beton endüstrisinde kullanılan çeliklerden bile daha fazla)

Ambalaj

150 m uzunluğunda rulo (istenilen boyda kesilebilir.)