İncelenen Ürün: Ürünler > Harç Katkıları > MELMIX® 1

MELMIX® 1

MELMDC 1, hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici, yaz ve kış aylannda MELMDC 2 ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesidir.

Standartlar

EN 934-3`e göre harç ve sıva katkılan standarbna uygundur. Kullanım Yerleri

■   Yaş, kaba ve ince sıva üretiminde,

■   Tuğla ve ytong örme imalatında kullanılan harçlarda,

■   Uzun süre işlenebildik istenen sıva harçlannda, (24,48,72 saate kadar Işienebllme yapılabilir.)

■   Geçirimsizliğin artırılması İstenen sıva harçlannda kullanılır

Avantajları

■   Sıva içine kontrollü hava kabarcıkları sürükleyerek, sıvanın akışkanlığını ve İşleme özelliklerini artırır.

■   Donma - çözünme döngüsüne dayanıklılığı artırır.

■   Katkısız sıvalarda görülen aynşma ve çiçeklenme etkilerini azaltır.

■   Ekonomiktir.

■   Kanşım suyunun azalmasıyla, harcın mekanik dayanımlarını artırır.

■   MELMDC 2 ile kombine kullanımlarda, sıvalardaki priz başlangıcı ve bitişini geciktirir. (24, 48, 72 saate kadar)

Dozaj

MELMDC 1, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) 0,1 - 0,6 kg oranında kullanılması önerilir. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Sen/isine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann kapaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılır.