İncelenen Ürün: Ürünler > Yeraltı Yapı Kimyasalları > MEYCO® MINEFILL111

MEYCO® MINEFILL111

Madenlerdeki backfill`in reolojik özelliklerini değiştiren, işlenebilirliği etkilemeden su ihtiyacını azaltan ve dayanım kazandıran katkı malzemesidir.

Kullanım Yerleri

■   Madenlerdeki backfill uygulamalarında

■   Madenlerdeki pastefill uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

■   Backfill karışımının su ihtiyacını azaltır.

■   Backfill ve pastefill kanşımlannın nihai dayanımlarını artırır.

■   Backfill ve pastefill kanşımlannın segregasyon riskini azaltır.

Dozaj

MEYCO MINEFILL111,100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruÇ 1,0 - 5,0 kg oranında kullanılır. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

250 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılır.