İncelenen Ürün: Ürünler > Yeraltı Yapı Kimyasalları > MEYCO® MP 320

MEYCO® MP 320

MEYCO MP 320, kolloidal silika esaslı, nanometrik kararlı partiküllenden oluşan, priz süresi katılan hızlandırıcıya bağlı olarak ayarlanabilen, solventsiz, tek bileşenli enjeksiyon sistemidir.

Kullanım Yerleri

■   Kayaçlardaki kılcal çatlak enjeksiyonlarında,

■   Kumlu ve siitli zeminlerin konsolidasyonunda,

■   Tünel projelerinde ön enjeksiyon amaçlı,

■   Mevcut tünellerde su yalıtımında,

■   Madenlerde su yalıtımı ve stabilizasyon amaçlı,

■   Kaya zeminlerde şev stabilizasyonunda,

■   Zemin iyileştirilmesi tekniklerinin bir parçası olarak kullanılır.

Avantajları

■   Çok düşük viskoziteye sahiptir.

■   Hızlandırıcı dozajına bağlı olarak jel süresi kontrol edilebilir.

■   Çimento bazlı groutlar için kullanılan basit karıştırma ve pompalama ekipmanları kullanılabilir.

■   Islak yüzeylere iyi yapışır.

■   +15°C ile +40°C arasında uygulanabilir.

■   Ürünün agnesif herhangi bir etkisi olmaması sebebiyle, iyileştirilmiş çalışma şartlarına sahiptir.

■   Çevreye zararsız olması sebebiyle, uygulama sonrası atık maliyetleri düşüktür.

Ambalaj

MEYCO MP 320 Bileşen A : 1300 kg`lık tank

Bileşen A`nın Hızlandırıcısı : 1000 kg`lık tank

Raf Ömrü

Oıjinal açılmamış konteynerlarda depolanması durumunda depolama süresi 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları kapatılarak raf ömrü boyunca kullanılabilir.