İncelenen Ürün: Ürünler > Yeraltı Yapı Kimyasalları > MEYCO® SA 545

MEYCO® SA 545

MEYCO SA 545, alkali içermeyen, geleneksel priz hızlandıncılara göre daha yüksek nihai dayanımlar veren, kuru karışım püskürtme beton için toz priz hızlandıncıdır.

Kullanım Yerleri

■   Tünellerde,

■   Madenlerde,

■   Şev stabilizasyonu uygulamalarında,

■   Geçici ve mütemadi kaya desteği uygulamalarında,

■   Püskürtme betonun nihai kaplama betonu olarak kullanıldığı uygulamalarda,

■   Erken ve nihai yüksek dayanım istenilen bütün püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.

Alkali İçermeyen Priz Hızlandırıcıların Getirdiği Avantajlar:

■   Nihal basınç dayanımları, geleneksel priz hızlandıncılar ile karşılaştırıldığında %15 - 20 oranında daha yüksektir.

■   Geleneksel priz hızlandırıcılar gibi alkali içermediğinden dolayı cilt yanmalan, görme zorluğu gibi sağlık problemlerini önleyerek, çalışma ortamının güvenlik ve kalitesini artırır.

■   Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandırıcıların kullanımı sonucunda ortaya çıkan alkali - agrega reaksiyonu riskini azaltır.

■ Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandıncılann kullanımında açığa çıkan kimyasallar yeraltı sulannı kirletir. MEYCO SA 545 bu riskleri minimize eder.

Dozaj

MEYCO SA 545`in dozajı, beton, hava ve yüzey sıcaklığına bağlıdır. Diğer önemli bir faktör de, hızlandıncı ile kullanılan çimentonun uyum sağlamasıdır. Bu yüzden uygun dozajı belirlemek İçin priz ve dayanım değerlerine yönelik bir ön çalışma yapılmalıdır. MEYCO SA 545, istenilen priz süresine, dayanım değerine ve uygulama alanına bağlı olarak, bağlayıcı ağırlığının (çimento-uçucu kül-mlkroslllka-f nn cürufu) %4 - 10`u mertebesinde kullanılır. Bu dozaj aşbğnda nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.

Ambalaj

20 kg`lık torba

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullannda saklanarak 1 hafta içinde kullanılmalıdır.