İncelenen Ürün: Ürünler > Yeraltı Yapı Kimyasalları > MEYCO® SA160

MEYCO® SA160

MEYCO SA160, alkali içermeyen, geleneksel priz hızlandırıcılara göre daha yüksek nihai dayanımlar veren, yaş ve kuru kanşım püskürtme beton için sıvı priz hızlandırıcıdır.

Kullanım Yerleri

■   Tünellerde,

■   Madenlerde,

■   Şev stabllizasyonu uygulamalarında,

■   Geçici ve mütemadi kaya desteği uygulamalarında,

■   Özellikle bir seferde kalın katman ile çalışılması istenen püskürtme beton uygulamalannda,

■   Püskürtme betonun nihai kaplama betonu olarak kullanıldığı uygulamalarda,

■   TBM Segmentleri arkasına yapılan backfill grouting uygulamalarında

■   Erken ve nihai yüksek dayanım istenilen bütün püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.

Alkali İçermeyen Priz Hızlandırıcıların Getirdiği Avantajlar:

■   Tünellerdeki tavan uygulamalarında, hızlı priz aldırma özelliği sayesinde, bir defada kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulamasına imkan verir.

■   Nihai basınç dayanımları, geleneksel priz hızlandıncılar ile karşılaştırdığında %15 - 20 oranında daha yüksektir.

■   Nozulda eklenen sıvı priz hızlandırıcı, hava yaıidımı ile püskürtülür. Bu sayede tozsuz ve güvenil bir çalışma ortamı sağlar.

■   Geleneksel priz hızlandırıcılar gibi alkali içermediğinden dolayı cilt yanmaları, görme zorluğu gibi sağlık problemlerini önleyerek, çalışma ortamının güvenlik ve kalitesini artırır.

■   Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandırıcıların kullanımı sonucunda ortaya çıkan alkali - agrega reaksiyonu riskini azaltır.

■   Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandıncılann kullanımında açığa çıkan kimyasallar yeraltı sulannı kirletir. MEYCO SA160 bu riskleri minimize eder.

Dozaj

MEYCO SA160`ın dozajı, beton, hava ve yüzey sıcaklığına bağlıdır. Diğer önemli bir faktör de hızlandıncı ile kullanılan çimentonun uyum sağlamasıdır. Bu yüzden uygun dozajı belirlemek için priz ve dayanım değerlerine yönelik ön bir çalışma yapılmalıdır. MEYCO SA160, istenilen priz süresine, dayanım değerine ve uygulama alanına bağlı olarak, bağlayıcı ağırlığının (çimento-uçucu kül-mikrosilika-f rın cürufu) %3 - 10`u mertebesinde kullanılır. Bu dozaj aşıldığında nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.

Ambalaj

300 kg`lık varil 1400 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlann kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılır.