İncelenen Ürün: Ürünler > Yeraltı Yapı Kimyasalları > MEYCO® SA162

MEYCO® SA162

MEYCO SA162, alkali içermeyen, geleneksel priz hızlandırıcılara göre daha yüksek nihai dayanımlar veren, yaş ve kuru kanşım püskürtme beton için yeni nesil sıvı priz hızlandırıcıdır.

Kullanım Yerleri

■   Tünellerde,

■   Madenlerde,

■   Şev stabilizasyonu uygulamalarında,

■   Geçici ve mütemadi kaya desteği uygulamalarında,

■   Özellikle bir seferde kalın katman ile çalışılması istenen püskürtme beton uygulamalannda,

■   Püskürtme betonun nihai kaplama betonu olarak kullanıldığı uygulamalarda,

■   TBM Segmerrtleri arkasına yapılan backfill groutlng uygulamalannda,

■   Erken ve nihai yüksek dayanım istenilen bütün püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.

Alkali İçermeyen Priz Hızlandıncılann Getirdiği Avantajlar

■   Tünellerdekl tavan uygulamalarında, hızlı priz aldırma özelliği sayesinde, bir defada kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulamasına imkan verir.

■   Nihal basınç dayanımları, geleneksel priz hızlandıncılar ile karşılaştırdığında %15 - 20 oranında daha yüksektir.

■   Nozulda eklenen sıvı priz hızlandırıcı, hava yandımı ile püskürtülür. Bu sayede tozsuz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

■   Geleneksel priz hızlandırıcılar gibi alkali içermediğinden dolayı cilt yanmalan, görme zorluğu gibi sağlık problemlerini önleyerek, çalışma ortamının güvenlik ve kalitesini artırır.

■   Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandıncılann kullanımı sonucunda ortaya çıkan alkali - agrega reaksiyonu riskini azaltır.

■   Geleneksel kostik alüminat esaslı priz hızlandıncılann kullanımında açığa çıkan kimyasallar yeraltı sulannı kirletir. MEYCO SA162 bu riskleri minimize eder.

■   Düşük dozaj ile yüksek performans ve ekonomi sağlar

Dozaj

MEYCO SA162`nin dozajı, beton, hava ve yüzey sıcaklığına bağlıdır. Diğer önemli bir faktör de hızlandıncı ile kullanılan çimentonun uyum sağlamasıdır. Bu yüzden uygun dozeyı belirlemek için priz ve dayanım değerlerine yönelik ön bir çalışma yapılmalıdır. MEYCO SA162, istenilen priz süresine, dayanım değerine ve uygulama alanına bağlı olarak, bağlayıcı ağırlığının (çimento-uçucu kül-mikrosilika-f nn cürufu) %3 - 8`i mertebesinde kullanılır. Bu dozaj aşıldığında nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.

Ambalaj

300 kg`lik varil 1350 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 aydır. Açılmış ambalajlann kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılır.