İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > MICRO AIR® 200

MICRO AIR® 200

MICRO AIR 200, betonun içerisine kontrollü hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesidir. (TS EN 206-1 `e göre XF1 -XF4 çevre şartları)

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-G

TS EN 934-2 Çizelge 5: Hava Sürükleyici Beton Katkısı Standartına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Donma - çözünme etkisi altında kalacağı düşünülen betonların dökümünde,

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Kaba granülometrill betonların pompalı üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Saha ve yol betonlarının üretiminde,

■   Kütle betonu üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Optimum düzeyde artırılmış hava sürükleme özelliği sayesinde, betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı direncini artırır. (TS EN 206-1 `de XF2-XF4 %4 hava sürükleme)

■   Sertleşmiş betonda optimum aralıklı hava boşluk sistemi sağlar.

■   Katkısız betona göre su/çimerıto oranının düşük olması sebebiyle, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Taze betonda ayrışma ve kusma olasılığını azaltır.

■   Katkısız betona göre, betonun işlenebilirliğlni ve plastik özelliğini artırır.

■   Düşük kıvamlı, farklı tip bağlayıcılı (tüm çimento tipleri - uçucu kül - cüruf - mlkro silika gibi), ince granülometrili, yüksek sıcaklıklı betonlarda hava sürükleme özelliği gösterir.

■   MICRO AIR 200 klor içermez.

Dozaj

MICRO AIR 200,100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro slllka-uçucu kül-cüruf gibi) 0,09 - 0,2 kg oranında kullanılması önerilir. Başka bir akışkanlaştırıcı ile birlikte kullanıldığında, aynı hava sürükleme miktar İçin tek başına kullanıldığında^ dozlardan daha düşük dozlarda kullanılmalıdır. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 220 kg`lık varil 1000 kg`lık tank

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların Apakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.