İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® 105

POZZOLITH® 105

POZZOLITH 105, lignin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek ¡şlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştıncı Beton Katkısı

ASTM Tip A : Su Azaltıcı / Akışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Geleneksel beton uygulamalannda,

■   Kütle ve silindirle sıkıştınlan beton uygulamalannda kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Betonun kolay ¡şlenebilirliğini sağlar.

■   Aynşma riski azdır.

■   Döküm ve İşleme süresini uzatır.

■   Kalıplı betonlarda, aynşma yapmadan, düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bitişil yüzey elde edilmesini kolaylaştınr.

■   Dökümü uzun süren beton elemanlarında oluşabilecek soğuk derzleri önler.

■   POZZOLITH 105 klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH 105,100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro sllika-uçucu kül-cürul) 0,4 - 0,6 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.