İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® 326 B

POZZOLITH® 326 B

POZZOLITH 326 B, özellikle priz başlangıcında su İle çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve erken dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/7 TS EN 934-2 Çizelge 6: Priz Hızlandırıcı Beton katkısı ASTM C 494 Tip C ve E: Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Silindirle sıkıştınlan beton üretiminde,

■   Baraj inşaatlannda, grout ve beton üretimlerinde,

■   Soğuk havalarda, betonun don etkisinden korunması ve erken yüksek dayanımı istenen dökümlerde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, betonun başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.

■   Özellikle soğuk havalarda, betonun erken dayanım kazanımını sağlayarak don etkisinden korur.

■   POZZOLITH 326 B klor içermez.

Dozaj

POZZOLrm 326 B, TS EN 934-2 standardına göre prizin hızlanması İstendiğinde tek başına 100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro slllka-uçuou kül-cüruf) 2,5 - 5,0 kg oranında kullanılır. Başka bir akışkanlaştırıcı ile birlikte kullanıldığında diğer akışkanlaştırıcı tipi ve dozuna bağlı olarak 100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro slllka-uçucu kül-cüruf) 1,0 - 2,0 kg oranında da kullanılabilir. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi İçin BASF - YKS Teknik Sen/isine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.