İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® MR 25 K

POZZOLITH® MR 25 K

POZZOLITH MR 25 K, modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun soğuk havalarda hızlı priz almasını sağlayan, su/çimento oranını düşürerek İşlenebildiğin! ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM Tip A: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır. Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, aynı işlenebilirllkte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştırıcı etkisi, yüliek dozajlarda ise süperakışkanlaştıncı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay Işleneblllrliğlnl sağlar ve ayrışma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bitişil yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.

■   POZZOLITH MR 25 K klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 25 K, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro slllka-uçucu kül-cürufl 0,4 -1,2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BAİSF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.