İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH?? MR 25 S

POZZOLITH?? MR 25 S

POZZOLITH MR 25 S, modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı/orta (mld-range) akışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 çizelge 10: Priz Geciktirici / Su Azaltıcı / Akışkanlaştıncı Beton Katkısı

ASTM Tip D: Su Azaltıcı / Geciktirici Beton Katkısı Standartına Uygundur.

Kullanım Yelleri

■   Yüksek sıcaklıklardaki, uzun süreli priz gecikmesi istenen beton üretiminde,

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Geleneksel beton uygulamalannda,

■   Akıcı kıvam İstenen tüm betonlarda kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işlenebillrlikte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabilirlik sağlar.

■   Katkısız betona göre nihai dayanımları artınr.

■   Döküm ve İşleme süresini uzatır.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştıncı etkisi, yüksek dozajlarda ise süper akışkanlaştıncı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay işlenebilirliğini sağlar ve aynşma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bitişli yüzey elde edilmesini kolaylaştınr.

■   POZZOLITH MR 25 S klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 25 S, 100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro silika-uçucu kül-cümf) 0,4 -1,2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açlimış ambalajlann kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.