İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® MR 26 K

POZZOLITH® MR 26 K

POZZOLITH MR 26 K, modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun soğuk havalarda hızlı priz almasını sağlayan, su/çimento oranını düşürerek Işleneblllrilğlnl ve mekanik özelliklerini artırmak İçin kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştıncı Beton Katkısı

ASTM Tip A: Su Azaltıcı / Akışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır. Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, aynı işlenebillrlikte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştıncı etkisi, yüksek dozajlarda ise süperakışkanlaştırıcı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay işlenebillrliğini sağlar ve aynşma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bltişli yüzey elde edilmesini kolaylaştınr.

■   Beton bileşenlerinin farklılaşmasına karşı hassasiyeti düşüktür.

■   POZZOLITH MR 26 K klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 26 K, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro slllka-uçucu kül-cümf) 0,4 -1,2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.