İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH?? MR 26 S

POZZOLITH?? MR 26 S

POZZOLITH MR 26 S, modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğinl ve mekanik özelliklerini artırmak İçin kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı/orta (mld-range) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 çizelge 10: Priz Geciktirici/Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM Tip D: Su Azaltıcı / Geciktirici Beton Katkısı Standarlarına Uygundur.

Kullanım Yelleri

■   Yüksek sıcaklıklardaki, uzun süreli priz gecikmesi istenen beton üretiminde,

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Geleneksel beton uygulamalarında,

■   Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır.

Avantajlan

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı İşlenebilirlikte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Katkısız betona göre nihai dayanımlan artırır.

■   Döküm ve işleme süresini uzatır.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştıncı etkisi, yüksek dozajlarda ise süperakışkanlaştıncı etkisi göstermesi sebebiyle, kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay Işleneblllrliğlni sağlar ve ayrışma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bltişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.

■   Beton bileşenlerinin farklılaşmasına karşı hassasiyeti düşüktür.

■   POZZOLITH MR 26 S klor İçermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 26 S, 100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro slllka-uçucu kül-cüruf) 0,4 -1,2 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıf ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BAİSF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg1 lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açimış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.