İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® MR 27

POZZOLITH® MR 27

POZZOLITH MR 27 modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun her türlü İklim şartlarında su/çimento oranını düşürerek İşlenebildiğin! ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton

Katkısı

ASTM Tip A: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır. Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını ağırlıkça en az %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, aynı işlenebilirlikte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştırıcı etkisi, yüksek dozeylarda ise süperakışkanlaştıncı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay Işleneblllrliğlni sağlar ve aynşma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bitişil yüzey elde edilmesini kolaylaştınr.

■   POZZOLITH MR 27 klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 27,100 kg bağlayıcıya (çimento -mlkro silika-uçucu kül-cüruf) 0,4 -1,2 kg oranında kullanılır. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambarların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.