İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > POZZOLITH® MR 29

POZZOLITH® MR 29

POZZOLITH MR 29, betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak İçin kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı / orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton

Katkısı Standartlarına Uygundur.

ASTM C 494 Tip A: Su Azaltıcı Akışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Yüksek sıcaklıklardaki, uzun süreli priz gecikmesi istenen beton üretiminde,

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda kullanılır. Avantaj lan

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artınr.

■   Döküm ve işleme süresini uzatır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işlenebilirlikte düşük su/çimento oranı ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Çok amaçlı kullanılabilir. Düşük dozajlarda normal akışkanlaştıncı etkisi, yüksek dozajlarda ise süper akışkanlaştıncı etkisi göstermesi sebebiyle kullanılan katkı çeşitliliğini minimize eder.

■   Katkısız betona göre su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay İşlenebilirliğini sağlar ve ayrışma riskini azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bltişli yüzey elde edilmesini kolaylaştırır.

■   POZZOLITH MR 29, klor içermez.

Dozaj

POZZOLITH MR 29,100 kg bağlayıcıya (çimento -mikro slllka-uçucu kül-cüruf) 0,4 -1,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.