İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 1000

RHEOBUILD® 1000

RHEOBUILD 1000, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azalücı/Süperakışkanlaşbncı ve Sertleşmeyi Hızlandıncı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Yaş püskürtme beton üretiminde,

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   Erken kalıp alınması gereken yerlerde,

■   Düşük su/çimento oranına sahip öngermell beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işleneblllrlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek İşlenebildik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, betonun basınç ve eğilme dayanımını artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp sökme süresini kısaltır.

■   Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

■   Betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşme sâğİ3r

■   RHEOBUILD 1000 klor içermez. Dozaj

RHEOBUILD 1000,100 kg bağlayıcya (çlmento-mlkro sllika-uçucu kül-curuf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve ölüklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. AçJmış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.