İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 181 K

RHEOBUILD® 181 K

RHEOBUILD 181 K, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştıncı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Düşük sıcaklıklardaki beton dökümlerinde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı izlenebilirlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işlenebillrlik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon İle yerleşme sağlar.

■   RHEOBUILD 181 K klor içermez.

Dozaj

RHEOBUILD 181 K, 100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) 0,8 - 1,4 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF -YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açlimış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.