İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 181 R

RHEOBUILD® 181 R

RHEOBUILD 181 R, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 11.1 ve Çizelge 11.2: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM C 484 Tip G: Yüksek Oranda Su Azaltıcı ve Geciktirici Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reopiastik beton üretiminde,

■   Sıcak ve nemin yüksek olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işlenebillrlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işlenebildik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Sıcak havalarda, betonun kıvam koruma özelliğini artırır.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Katkısı betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşme sağlar.

■   RHEOBUILD 181 R klor içermez.

Dozaj

RHEOBUILD 181 R, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro sllika-uçucu kül-cüruf gibi) 0,8 -1,4 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi İçin BASF -YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

230 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.