İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 554

RHEOBUILD® 554

RHEOBUILD 554, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun eıi

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Her iklim koşulundaki beton dökümlerinde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işleneblllrlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işlenebilirlik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini İyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon İle yerleşme sağlar.

■   RHEOBUILD 554 klor içermez. Dozaj

RHEOBUILD 554,100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro sliika-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 -1,5 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.