İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 700

RHEOBUILD® 700

RHEOBUILD 700, modifiye lignin sülfonat esaslı, genellikle sorunlu agrega blrleşlmlerindekl pompalanablllrllğln artırılmasında kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2

TS EN 934-2 Çizelge 2: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

AST1UIC 494 Tip A: Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   İnce agrega miktarı az olan veya kötü gradasyona sahip bütün beton uygulamalannda,

■   Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,

■   Donatılı ve donatışız, hafif veya normal ağırlıklı her türlü betonun üretiminde,

■   Reoplastik beton İstenilen uygulamalarda kullanılır. Avantajlar

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %5 - %12 oranında azaltır.

■   Kötü granülometrili ve İnce miktarı az olan betonların kolay pompalanmasını sağlar.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, su/çimento oranının düşük olması sebebiyle yüksek dayanım, kalıcılık ve düşük geçirimlilik sağlar.

■   Betonun kolay İşlenebildiğin! sağlar ve aynşma riskin! azaltır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   Mastar bltişli yüzey elde edilmesini kolaylaştınr.

■   RHEOBUILD 700 klor içermez.

Dozaj

RHEOBUILD 700,100 kg bağlayıcıya (çlmerıto-mlkro sllika-uçucu kül-cüruf gibi) 0,6 -1,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Sen/isine danışılmalıdır.

Ambalaj

250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.