İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD* 716

RHEOBUILD* 716

RHEOBUILD 716, naftalin süifonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındıriık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip G: Yüksek Oranda Su Azaltıcı ve Geciktirici Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Yaş püskürtme beton üretiminde,

■   Beton nakliyesinin 1 saatten uzun sürdüğü yerlerde,

■   Betonun 200 metreden daha uzak yerlere pompalandığı beton dökümlerinde ya da yüksek yerlere yapılan beton dökümlerinde,

■   Betonda hldratasyon ısısı kontrolünün istendiği kritik dökümlerde, (kütle beton dökümü gibi)

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Ortam sıcaklığının yüksek olduğu ve nemin düşük olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktannı en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı işlenebiilrlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işlenebildik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Sıcaklığın beton işlenebildiği üzerindeki olumsuz etkilerini minumuma indirir.

■   Uzun bir süre betonun Reoplastik özelliğini korumasını sağlar.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun; geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon İle yerleşir.

■   RHEOBUILD 716 klor İçermez.

Dozaj

RHEOBUILD 716,100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro sillka-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfi ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.