İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 737

RHEOBUILD® 737

RHEOBUILD 737, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek Oranda Su

Azaftıcı/Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı /

Süper akışkanlaştarıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Sıcak ve nemin düşük olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde kullanılması önerilir.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işlenebllirlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işlenebllirilk ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Sıcaklığın beton İşlenebildiği üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.

■   Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini İyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşme sağ|ar

■   RHEOBUILD 737 klor içermez. Dozaj

RHEOBUILD 737,100 kg bağlayıcıya (çimerıto-mikra silika-uçucu kül-curuf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi İçin BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1000 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.