İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 747

RHEOBUILD® 747

RHEOBUILD 747 naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2`ye göre çizelge 3.1,3.2 : Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı uygundur. AST M C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Yaş püskürtme beton üretiminde,

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   Erkan kalıp alınması gereken yerlerde,

■   Düşük su/çimento oranına sahip öngermeli beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktannı en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı işlenebilirllkte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek Işlenebillriik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımları artırır.

■   Katkısız betona göre, betonun basınç ve eğilme dayanımını artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp sökme süresini kısaltır.

■   Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

■   Betonun donma ve çözünmeye karşı dayanıklılığını artırır.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini İyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşme sağlar.

■   RHEOBUILD 747, klor İçermez. Dozaj

RHEOBUILD 747,100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro slllka-uçucu kül-curuf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfi ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann kapaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.