İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 757

RHEOBUILD® 757

RHEOBUILD 757, naftalin süifbnat esaslı, betona Reoplastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper akışkanlaştıncı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Yaş püskürtme beton üretiminde,

■   Beton nakliyesinin 1 saatten uzun sürdüğü yerlerde,

■   Betonun 200 metreden daha uzak yerlere pompalandığı beton dökümlerinde ya da yüksek yerlere yapılan beton dökümlerinde,

■   Betonda hldratasyon ısısı kontrolünün İstendiği kritik dökümlerde, (kütle beton dökümü gibi)

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Ortam sıcaklığının yüksek olduğu ve nemin düşük olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde kullanılması önerilir.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı işleneblllriikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işleneblllriik ve kolay pompalanabildik sağlar.

■   Sıcaklığın beton izlenebilirliği üzerindeki olumsuz etkilerini mlnumuma İndirir.

■   Uzun bir süre betonun Reoplastik özelliğini korumasını sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımlan artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.

■   Betonun; geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini İyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşir.

■   RHEOBUILD 757 klor İçermez.

Dozaj

RHEOBUILD 757,100 kg bağlayıcıya (çlmento-mikro slllka-uçucu kül-curuf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılır. Laboratuvar deneylerine bağlı olarak kullanım dozajı belirlenir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann topaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.