İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD® 878

RHEOBUILD® 878

RHEOBUILD 878, naftalin sülfönat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı Standartlarına Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,

■   Prekast ve Prefabrik beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde,

■   Düşük su/çimento oranına sahip öngermell beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, katkılı betonun su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.

■   Katkısız betona göre, aynı Işlenebllirilkte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek işleneblllriik ve kolay pompalanabilirim sağlar.

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımı artırır.

■   Katkısız betona göre, betonun basınç ve eğilme dayanımını artırır.

■   Katkısız betona göre, kalıp sökme süresini kısaltır.

■   Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

■   Bkonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon İle yerleşme

■   RHEOBUILD 878 klor içermez. Dozaj

RHEOBUILD 878,100 kg bağlayıcıya (çlmento-mlkro sllika-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfi ve (¿elliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi İçin BASF - YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.