İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > RHEOBUILD?? PRF 10

RHEOBUILD?? PRF 10

RHEOBUILD PRF 10, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süperakışkanlaştıncı ve Sertleşmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştarıcı Beton Katkısı Standartlanna Uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   18 - 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde,

■   Segregasyonsuz, akıcı kıvamlı Reoplastik prekast beton elemanlar üretiminde kullanılır.

Avantajları

■   Geleneksel süperakışkanlaştırıcılar ( NSF veya MSF ) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken- nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artınr.

■   Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rütre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Düşük su/çimento oranına sahip Reoplastik beton üretimine olanak verir.

■   Prefabrik beton üretimi sırasında,kürlenme süresi ve kürlenme sıcaklığını azaltarak, kürleme döngülerinin optimlze edilmesini sağlar.

■   Üretimin verimliliğini artırır.

■   Kalıplı betonlarda ayrışma yapmadan düzgün yüzeyli bitiş elde edilir.

■   RHEOBUILD PRF 10, klor İçermez. Dozaj

RHEOBUILD PRF 10; Reoplastik betonlarda 100 kg bağlayıcı için istenilen işlenebilirliğe ve bağlayıcı tipine bağlı olarak 1,2 -1,8 kg kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri İle belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF - YKS Teknik Sen/İsine danışılmalıdır.

Ambalaj

220 kg`lık varil 1000 kg tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlann kapaklan tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.