İncelenen Ürün: Ürünler > Onarım Ve Güçlendirme > YAPKRET® 5

YAPKRET® 5

Emaco R 605

YAPKRET 5, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, yüksek stablilteye sahip tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

Bayındırlık Poz No: 04.613/3a

EN 1504- 3 Standardı / R2 sınıfına uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Brüt beton yüzeylerin onarımında ve sıvanmasında,

■   Duvar ve tavanların sıvalannda ve sıva onanmlannda,

■   Seramik ve fayans kaplamadan önce, bozuk yüzeylerin onarımında ve düzeltilmesinde kullanılır.

Avantajları

■   Yalnız su ile kanştınlır, kolay uygulanır.

■   Düzgün yüzey bitişi sağlar.

■   Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar.

■   Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır.

■   Yüksek tiksotropik özellik gösterir.

■   Suya ve kötü hava şartlanna dirençlidir.

■   Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Sarfiyat

1 mm kalınlık için 1,38 kg/m2 toz ürün Ambalaj

20 kg`lık poiietiien takviyeli kraft torba 

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.