Masterflex 3000, TPE esaslı, genleşme ve İnşaat derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dllatasyon bantıdır. BS 6920:2000 WRAS "içme suyu ile temas halinde kullanıma uygundur." Kullanım Yerleri Toprak altı uygulamalarda, &nb...
YKS DİLATASYON BANDI, genleşme derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, ortası termoplastik elastomer, kenarları polyester file taşıyıcılı, derz ve dilatasyon yalıtım bandıdır. Kullanım Yerleri Havuzlarda, Su de...
MASTERFLEX 474 BOND, poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip, elastomerik derz dolgu mastiğidlr. Kullanım Yerleri İç - dış mekanlarda, düşey v...
SONOMERIC 1 (Self Levelling), bitüm ile modifiye edilmiş poliüretan esaslı, tek bileşenli, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, mükemmel yapışmanın arzu edildiği y...
MASTERFLEX 700 FR, polisülfit esaslı, hava şartlarına, ozona, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı olağanüstü dirence sahip, jet yakıtına ve yağlara dayanıklı, elastomerik derz dolgu mastiğidir. Standar...
EUROLASTIC U 12G / PRIMER N, Masterflex 700 FR derz dolgu mastiği uygulamasından önce beton ve çelik yüzeylerin performans ve aderanslannın artırılması için geliştirilmiş özel astardır. Standartları BS 6920 Kullanım Yerleri EUROLASTIC U ...
CONIBOND1624, poliüretan esaslı, tek bileşenli, hızlı kürlenen, akışkan, yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Kullanım Yerleri İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatayda, Isı izolasyon, perlit ve fiber yalıtım levhalarının betona...
KRAFTKLEBER poliüretan esaslı, tek bileşenli, çok hızlı kürlenen, yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Kullanım Yerleri iç - dış mekanlarda, düşey ve yatayda, Suni taş ve doğal taşlar için iç mekanlarda, Metal, a...