SİLKONAL, silan siloksan esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek su itici özellik kazandıran, şeffaf su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Dış cephe kaplamalarında, düşeyde, Beton, mermer, granit, kayra...
MASTERSEAL 351 SC, silan esaslı, tek blleşenli, solventsiz, düşük viskoziten, şeffaf, kullanıma hazır yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Yüzeylerin uzun süre temiz kalmasını ve kolay temizlenebllmesln Yüzeylerde yosunlaşmayı ve kararmayı engeller...
PROTECTOSIL BHN, monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, soh/entslz, düşük viskozltell, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Beton yüzeylerde (Köprü kolon kiriş ve döşemelerinde, deniz yapılarında, ...
MASTERSEAL 354, alkiltrialkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziten, beyaz, kullanıma hazır su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Küfeki taşı vb. emici doğal taş yüzeylerde (yığma yapıların dış cephelerinde), &nb...