İncelenen Ürün: Ürünler > Beton Katkıları > MELMENT* L 10/33

MELMENT* L 10/33

MELMENT L10/33, melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran, süperakışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süperakışkanlaştıncı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı standartlarına uygundur.

Kullanım Yerleri

■   Prekast ve prefabrik beton üretiminde,

■   Soğuk iklim beton dökümlerinde,

■   Düşük su/çimento oranına sahip öngermeli beton üretiminde,

■   Erken kalıp alınması gereken yerlerde,

■   Renkli prekast beton üretiminde,

■   Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen reoplastik betonlarda,

■   Sıfır-slump ile üretilen beton yapı elemanlarında kullanılır.

Avantajları

■   Katkısız betona göre, erken ve nihai dayanımı artırır.

■   Katkısız betona göre, betonun basınç ve eğilme dayanımını artırır.

■   Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.

■   Kalıp sökme süresini kısaltır.

■   Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.

■   Betonun Donma - Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.

■   Betonun geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.

■   Betonun ısı İle küriemeslnde enerji tasarrufu sağlar.

■   Sık donatılı betonarme yapılarda bile daha az vibrasyon ile yerleşir.

■   MELMENT L10/33 klor içermez.

Dozaj

MELMENT L 10/33, 100 kg bağlayıcıya (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg oranında kullanılması önerilir. Kullanım dozajı, beton sınıfı ve özelliklerine göre önceden yapılacak laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayrıntılı bilgi için BASF -YKS Teknik Servisine danışılmalıdır.

Ambalaj

30 kg`lık bidon 250 kg`lık varil 1200 kg`lık tank Dökme

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullannda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların topakları tekrar kapatılarak, raf ömrü boyunca kullanılabilir.