MASTERPREN RE, plastize FVC esaslı, kimyasal ve fiziksel olarak farklı plastisol tabakalar şeklinde üretilen, cam elyaf donatısı sayesinde yüksek boyutsal stablliteye sahip, UV dayanımlı sentetik su yalıtım membranıdır. Kullanım Yerleri ...
MASTERPREN TDE, TPO (ModifiyeTemıoplastlk Poliolefin) esaslı, diğer TPO esaslı membranlar ile birlikte detay imalatlarında kullanılan, yumuşatılmış sentetik su yalıtım membranıdır. Kullanım Yerleri UV ışınlanna açık olan çatılarda (serbe...
MASTERPREN TGE, TPO (Modifiye Termoplastik Poliolefin) esaslı, renkleri, kimyasal ve fiziksel olarak farklı İki tabaka şeklinde üretilen, 50 gr/m2 cam etyaf donatısı sayesinde boyutsal stabillteye sahip, UV dayanımlı sentetik su yalıtım membranıdır. ...
MASTERPREN THE, TPO (Modifiye Termoplastik Pollolefin) esaslı, renkleri, kimyasal ve fiziksel olarak farklı İki tabaka şeklinde üretilen, elyaf donatısı sayesinde boyutsal stabiliteye sahip, UV dayanımlı sentetik su yalıtım membranıdır. Yeşil renkli ...
MASTERPREN TPE, TPO (Modifiye Termoplastlk Poliolefin) esaslı, ko-ekstrüzyon metodu ile renkleri, kimyasal ve fiziksel olarak farklı İki tabaka şeklinde üretilen, polyester keçe takviyesi sayesinde boyutsal stablllteye sahip, UV dayanımlı sentetik su...
Masterflex 3000, TPE esaslı, genleşme ve İnşaat derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan dllatasyon bantıdır. BS 6920:2000 WRAS "içme suyu ile temas halinde kullanıma uygundur." Kullanım Yerleri Toprak altı uygulamalarda, &nb...
YKS DİLATASYON BANDI, genleşme derzlerinin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, ortası termoplastik elastomer, kenarları polyester file taşıyıcılı, derz ve dilatasyon yalıtım bandıdır. Kullanım Yerleri Havuzlarda, Su de...
MASTERFLEX 474 BOND, poliüretan esaslı, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı dirence sahip, elastomerik derz dolgu mastiğidlr. Kullanım Yerleri İç - dış mekanlarda, düşey v...
SONOMERIC 1 (Self Levelling), bitüm ile modifiye edilmiş poliüretan esaslı, tek bileşenli, hava şartlarına, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı yüksek dirence sahip, mükemmel yapışmanın arzu edildiği y...
MASTERFLEX 700 FR, polisülfit esaslı, hava şartlarına, ozona, UV ışınlarına ve atmosferde bulunan kimyasal maddelerin yol açtığı bozulmalara karşı olağanüstü dirence sahip, jet yakıtına ve yağlara dayanıklı, elastomerik derz dolgu mastiğidir. Standar...