BINDER 5, akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve şaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.6131-i Kullanım Yerleri İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, &n...
Tanım FEBOND PVA, PVA esaslı, sıva ve şaplar için çabuk kuruyan, aderans artırıcı katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.6131-i BS 5270 normlarına uygundur. Kullanım Yerleri İç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, H...
RHEOMDC 301, sıva harçlannda su geçirimsizliği, çalışılabilirimi ve Donma - Çözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş, yüksek performansa sahip, mikra hava sürükleyici harç katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/A Kullanım Yerleri &n...
MELMDC 1, hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici, yaz ve kış aylannda MELMDC 2 ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesidir. Standartlar EN 934-3`e göre harç ve sıva katkılan standarbna uygu...
MELMIX 2, hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/priz geciktirici, yaz ve kış aylarında MELMIX1 İle kombine kullanılabilen harç katkı malzemesidir. Standartları EN-934-3 göre harç ve sıva katkılan standartına uygu...
SİLKONAL, silan siloksan esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek su itici özellik kazandıran, şeffaf su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Dış cephe kaplamalarında, düşeyde, Beton, mermer, granit, kayra...
MASTERSEAL 351 SC, silan esaslı, tek blleşenli, solventsiz, düşük viskoziten, şeffaf, kullanıma hazır yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Yüzeylerin uzun süre temiz kalmasını ve kolay temizlenebllmesln Yüzeylerde yosunlaşmayı ve kararmayı engeller...
PROTECTOSIL BHN, monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, soh/entslz, düşük viskozltell, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Beton yüzeylerde (Köprü kolon kiriş ve döşemelerinde, deniz yapılarında, ...
MASTERSEAL 354, alkiltrialkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziten, beyaz, kullanıma hazır su itici malzemedir. Kullanım Yerleri Küfeki taşı vb. emici doğal taş yüzeylerde (yığma yapıların dış cephelerinde), &nb...
ALBARIA INIEZIONE 200, puzolanik kireç ve mlkronize karbonatlar İçeren, kargir yapı bileşenlerinin yapısal onarımında kullanılan enjeksiyon harcıdır. Kullanım Yerleri ALBARIA INIEZIONE 200, tuğla, taş ve tüf içerikli tarihi yapılarda, özellikle çatla...