RHEOBUILD® 554
RHEOBUILD 554, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun eıi Bayındırlık ...
RHEOBUILD® 561
RHEOBUILD 561, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 T...
RHEOBUILD® 700
RHEOBUILD 700, modifiye lignin sülfonat esaslı, genellikle sorunlu agrega blrleşlmlerindekl pompalanablllrllğln artırılmasında kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2 TS EN 934-2 Çizelge 2: S...
RHEOBUILD* 716
RHEOBUILD 716, naftalin süifonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayınd...
RHEOBUILD® 737
RHEOBUILD 737, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek ...
RHEOBUILD® 747
RHEOBUILD 747 naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2`y...
RHEOBUILD® 757
RHEOBUILD 757, naftalin süifbnat esaslı, betona Reoplastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-...
RHEOBUILD® 878
RHEOBUILD 878, naftalin sülfönat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1...
RHEOBUILD® 1000
RHEOBUILD 1000, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3....
RHEOBUILD® 1000 T
RHEOBUILD 1000 T, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3...