RHEOBUILD 554, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun eıi Bayındırlık ...
RHEOBUILD 561, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 T...
RHEOBUILD 700, modifiye lignin sülfonat esaslı, genellikle sorunlu agrega blrleşlmlerindekl pompalanablllrllğln artırılmasında kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2 TS EN 934-2 Çizelge 2: S...
RHEOBUILD 716, naftalin süifonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayınd...
RHEOBUILD 737, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek ...
RHEOBUILD 747 naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2`y...
RHEOBUILD 757, naftalin süifbnat esaslı, betona Reoplastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-...
RHEOBUILD 878, naftalin sülfönat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1...
RHEOBUILD 1000, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3....
RHEOBUILD 1000 T, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3...