POZZOLITH MR 27 modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun her türlü İklim şartlarında su/çimento oranını düşürerek İşlenebildiğin! ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidi...
POZZOLITH MR 28 modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun her türlü İklim şartlarında su/çimento oranını düşürerek Işlenebillrliğinl ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı malzemesid...
POZZOLITH MR 29, betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak İçin kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı / orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı ...
MICRO AIR 200, betonun içerisine kontrollü hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesidir. (TS EN 206-1 `e ...
POZZOLITH 42 CF, özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve erken dayanımının artmasını sağlayan, soğuk İklim şartlarına uygun, priz hızlandıncı/akışkanlaştırıcı beton katkı malze...
POZZUTEC 1, özellikle priz başlangıcında su İle çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandıncı / akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir B...
POZZOLITH 326 B, özellikle priz başlangıcında su İle çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve erken dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malz...
RHEOMAC 701, kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğini artıran, beton karışım suyunu azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz. No: 04.613/1 -C Dozaj RHEOMAC 701,100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro sillka-uçucu...
RheoFİT 740, kalıptan sökülme ve son dayanımı arttıran, üretim verimliliğini geliştiren Sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş yeni bir akışkanlaştıncıdır. Yüzeyler arasındaki sürtünme etkisini azaltması nedeni ile; RheoFİT 740 yan yüzeylerin ...
MASTERKURE 101, akrilik emülsiyon esaslı, yeni yerleştirilmiş beton (yüzey suyunu kaybetmiş beton) ve/veya kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile, suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlaya...