POZZOLITH® MR 27
POZZOLITH MR 27 modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun her türlü İklim şartlarında su/çimento oranını düşürerek İşlenebildiğin! ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidi...
POZZOLITH® MR 28
POZZOLITH MR 28 modifiye lignin sülfonat esaslı, betonun her türlü İklim şartlarında su/çimento oranını düşürerek Işlenebillrliğinl ve mekanik özelliklerini artırmak için kullanılan, su azaltıcı/orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı malzemesid...
POZZOLITH® MR 29
POZZOLITH MR 29, betonun sıcak havalarda hızlı kıvam kaybetmesini önleyen, su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini artırmak İçin kullanılan, priz geciktirici, su azaltıcı / orta (mid-range) akışkanlaştıncı beton katkı ...
MICRO AIR® 200
MICRO AIR 200, betonun içerisine kontrollü hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesidir. (TS EN 206-1 `e ...
POZZOLITH® 42 CF
POZZOLITH 42 CF, özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve erken dayanımının artmasını sağlayan, soğuk İklim şartlarına uygun, priz hızlandıncı/akışkanlaştırıcı beton katkı malze...
POZZUTEC® 1 YKS ANTIFREEZE
POZZUTEC 1, özellikle priz başlangıcında su İle çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandıncı / akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir B...
POZZOLITH® 326 B
POZZOLITH 326 B, özellikle priz başlangıcında su İle çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve erken dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malz...
RHEOMAC® 701
RHEOMAC 701, kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğini artıran, beton karışım suyunu azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz. No: 04.613/1 -C Dozaj RHEOMAC 701,100 kg bağlayıcıya (çimento-mlkro sillka-uçucu...
RheoFİT® 740
RheoFİT 740, kalıptan sökülme ve son dayanımı arttıran, üretim verimliliğini geliştiren Sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş yeni bir akışkanlaştıncıdır. Yüzeyler arasındaki sürtünme etkisini azaltması nedeni ile; RheoFİT 740 yan yüzeylerin ...
MASTERKURE® 101
MASTERKURE 101, akrilik emülsiyon esaslı, yeni yerleştirilmiş beton (yüzey suyunu kaybetmiş beton) ve/veya kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile, suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlaya...