GLENIUM SKY 506, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen, Toplam Performans Kontrolü konseptlne uygun, hazır beton endüstrisi için geliştirilm...
GLENIUM SKY 520, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, hazır beton endüstrisi için geliştirilm...
GLENIUM SKY 541, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, hazır beton endüstrisi için geliştirilm...
GLENIUM SKY 551, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, hazır beton endüstrisi için geliştirilmi...
GLENIUM 128, betonun prizini geciktirmeden izlenebilirliğini uzatan, erken ve nihai yüksek dayanım saklayan, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, özellikle hazır beton endüstrisi için gelifitirilmifi, çok yönlü, üçüncü nesil polikarboksilik e...
GLENIUM 150, betonun prizini geciktirmeden ifllenebilirlNni uzatan, erken ve nihai yüksek dayanım saklayan, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, özellikle hazır beton endüstrisi için gelifltirilmifl, çok yönlü, üçüncü nesil polikarboksilik et...
MELMENT F10, melamin sülfonat esaslı, çimento ve alçı gibi toz ürünlerin torbalı İmalatlarında kullanılan, toz formlu süperakışkanlaştırıcıdır. Kullanım Yerleri Yapı kimyasallan endüstrisinde, çimento esaslı toz İmalatlarda, ...
MELMENT L10/33, melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran, süperakışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek Oranda Su Azal...
RHEOBUILD 181 K, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3...
RHEOBUILD 181 R, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A...