GLENIUM 150, betonun prizini geciktirmeden ifllenebilirlNni uzatan, erken ve nihai yüksek dayanım saklayan, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, özellikle hazır beton endüstrisi için gelifltirilmifl, çok yönlü, üçüncü nesil polikarboksilik et...
MELMENT F10, melamin sülfonat esaslı, çimento ve alçı gibi toz ürünlerin torbalı İmalatlarında kullanılan, toz formlu süperakışkanlaştırıcıdır. Kullanım Yerleri Yapı kimyasallan endüstrisinde, çimento esaslı toz İmalatlarda, ...
MELMENT L10/33, melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran, süperakışkanlaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek Oranda Su Azal...
RHEOBUILD 181 K, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3...
RHEOBUILD 181 R, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A...
RHEOBUILD 554, naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun eıi Bayındırlık ...
RHEOBUILD 561, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reopiastlk özellik vererek betonun nihai dayanımlannı artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 T...
RHEOBUILD 700, modifiye lignin sülfonat esaslı, genellikle sorunlu agrega blrleşlmlerindekl pompalanablllrllğln artırılmasında kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A2 TS EN 934-2 Çizelge 2: S...
RHEOBUILD 716, naftalin süifonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayınd...
RHEOBUILD 737, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkaniaştıncı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2: Yüksek ...